Chính sách thanh toán

– Thanh toán bằng tiền mặt: thanh toán trực tiếp tại công ty.

– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Chủ tài khoản: Hoang Trong Hung

Số tài khoản: 19030880452220

Ngân hàng: Techcombank