Dịch vụ quản trị Fanpage

Chúng tôi thay bạn chăm sóc – quản trị fanpage kỹ lưỡng từ nội dung cho đến hình ảnh.

+ Phân tích số liệu từ đó lên bản chiến lược tiếp thị nội dung cho từng giai đoạn.

+ Sáng tạo các nội dung viral tăng lượt tiếp cận tự nhiên, tự động thu hút khách hàng

+ Xây dựng hình ảnh thương hiệu phù hợp, thể hiện sự chuyên nghiệp của nhãn hàng, tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng.