Dịch vụ Marketing trọn gói

Với mục tiêu hàng đầu đó là tạo ra hiệu quả bán hàng trong thời gian sớm nhất, chúng tôi chính là Phòng Marketing thuê ngoài của bạn:

+ Thiết kế hệ thống thông tin marketing dựa trên các nghiên cứu tổng quan về thị trường và sản phẩm của doanh nghiệp.

+ Xử lý dữ liệu, đề ra các giải pháp Marketing ngắn, trung và dài hạn.

+ Đề xuất đường hướng phát triển thương hiệu đúng đắn giúp thu hút khách hàng tiềm năng và giữ chân khách hàng trung thành.

+ Tổ chức toàn diện các hoạt động Marketing, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các team: team content, team ads, team media.

+ Liên tục đo lường, kiểm tra, phân tích kết quả để tối ưu hiệu suất ở mức cao nhất.