Dịch vụ Content Marketing

Chúng tôi mang đến bạn giải pháp Marketing tốn ít chi phí nhất – Content Marketing: tiết kiệm 62% so với các hình thức tiếp thị bên ngoài. Chúng tôi phụ trách công việc tạo dựng chiến lược nội dung độc đáo dựa trên mô hình AIDA, từ đó phát triển và phân phối nội dung, tối ưu hóa nội dung trên đa nền tảng: Google, Facebook, Tiktok, Youtube,…