Dịch vụ Ads

Định vị tệp khách hàng tiềm năng của Doanh nghiệp trên từng kênh quảng cáo, target đúng chuẩn nhóm khách hàng này. Từ đó theo dõi – đo đạc – tối ưu tỷ lệ chuyển đổi của từng chiến dịch quảng cáo. Tiết kiệm tối đa ngân sách so với tiếp thị truyền thông truyền thống.